Screen Shot 2018-10-25 at 13.32.14

Att implementera Marketing Automation är inte bara en fråga om tekniska aspekter och funktionalitet. Implementeringen handlar i hög grad om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Ta en dialog med en av våra strateger för rådgivning kring Marketing Automation.