Att implementera Marketing Automation är inte bara en fråga om tekniska aspekter och funktionalitet. Implementeringen handlar i hög grad om verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Ta en dialog med en av våra strateger för rådgivning kring Marketing Automation och Inbound Marketing.