Ju mer kvalificerade produkter och tjänster företaget erbjuder desto viktigare blir det för organisationen att samarbeta för att ge bästa möjliga service till kunden. De företag som är bäst på att samarbeta är de som kommer att vinna flest affärer och få mest nöjda kunder framöver. Det sista som behövs är funktioner som arbetar i silos eller tekniska system som lägger hinder i vägen. I guiden delar vi våra tankar kring hur du som säljchef kan effektivisera delningen av kundinformation och förbättra samarbetet i organisationen med ökad försäljning som mål. Vi kallar det Collaborative Sales. 

I guiden får du tips på: 

  • Ny teknik som maximerar säljkraften  
  • Nya sätt att samarbeta över organisationsgränserna
  • Hur du drar nytta av Business Intelligence för att öka försäljningen 
  • Hur du skapar en mer effektiv säljkultur med AI