Bredband2 är en av Sveriges ledande helhetsleverantörer inom tele- och datakommunikation. Med egen fiber-baserad infrastruktur över hela landet har de fler än 230 000 kunder.

Som en utmanare på marknaden växer Bredband2 snabbare än konkurrenterna, men vill växa mer, snabbare och effektivare.

Deras Marketing Automation-satsning tog avstamp i det långsiktiga målet att växa deras B2B-affär till att, i storlek, matcha deras B2C-affär.

I det här caset kommer du få med dig erfarenheter och insikter på vad man behöva göra innan man sätter igång med sin implementation.