Välkommen att lyssna på vårt webinar om Connected Services, med Internet of Things och Augmented Reality.

Field Service-området förändras just nu med en enorm hastighet. Den huvudsakliga drivkraften är skiftet från planerad service till ”just in time”. Signaler från uppkopplade enheter skapar möjligheter till service långt innan enheterna går sönder. Det kallas Connected Services.​

I vår presentation kommer vi att visa hur detta fungerar i verkligheten. Vi utlovar livesändning från riktiga enheter!​

Vi förklarar också tekniken som används:​

  • Internet of Things – Hur enheter kan generera data och göras intelligenta​.
  • AR & Remote Assist – Virtuellt stöd från kompetenta kollegor genom Microsoft HoloLens eller mobila appar​.
  • Fleet routing – Optimering av resväg och att rätt resurs används till rätt uppgifter​.

Vi knyter ihop det hela med en diskussion kring hur affärsmodellerna behöver utvecklas och kanske till och med bytas ut.