I den här guiden får du tips om hur ni genom 7 smarta steg kan vinna nya affärer genom att arbeta mer och bättre tillsammans över avdelningarna. 

I takt med att affärerna blir mer komplexa i många branscher och säljcyklerna kortare har samverkan blivit allt viktigare för att stå sig i konkurrensen. Genom att använda sig av nya molnbaserade CRM-system får ni mängder av fördelar jämfört mot äldre system.

I den här guiden får du tips på hur du involverar hela verksamheten för att skapa gemensamt vunna affärer och maximalt utfall.